SUN DOESBURG

In Doesburg kunnen mensen geconfronteerd worden met bijzondere financiƫle omstandigheden of urgente financiƫle noden, waarvoor geen of niet tijdig of niet voldoende voorliggende wettelijke voorzieningen beschikbaar zijn. Om deze nood te lenigen of te verzachten kunnen dienst-/hulpverleners van organisaties een beroep doen op de Stichting Urgente Noden Doesburg en omstreken.

SUN Doesburg is een uniek samenwerkingsverband van de Gemeente Doesburg, het hulpverleningsveld (van maatschappelijke dienstverlening, thuiszorg, woningbouwcorporaties, welzijnsstichtingen tot maatschappelijke opvang en jeugdzorg), maatschappelijke organisaties, kerken en fondsen. De Stichting heeft de vorm van een publiekprivate samenwerking vanuit de opvatting dat in noodsituaties niemand het alleen kan.

BESTUUR